Klóramin és klórdioxid előkészítése és alkalmazása

A klóramináció magában foglalja klórgáz vagy nátrium hipoklorit oldat és gáznemű ammónia vagy koncentrált ammónia oldat használatát. A gáznemű klór és gáznemű ammónia komoly egészség és biztonsági kockázatot jelenthet, és gondos kezelést igényel. A klórgázhoz szükség lenne egy klórozóra, ami jelentős anyagi és fenntartási költségekkel jár. Habár az ammónia koncentrált vizes oldata kicsit kisebb potenciális egészségügyi és biztonsági kockázattal jár, mint a gáznemű ammónia, mégis ammónia gázok szabadulhatnak fel, amelyek veszélyesek lehetnek, és a bőrrel érintkezve komoly égési sérülést okozhatnak. A nátrium hipoklorit kevésbé, mint a klórgáz, azonban így is jelent némi egészségi és biztonsági kockázatot. A klórgázhoz képest azonban sokkal nagyobb, 6-12-szeres mennyiségben lenne szükség nátrium hipokloritra. A nátrium hipoklorit oldat lebomlása, a degradáció sebessége függ a hipoklorit koncentrációjától, az oldat pH-tól, oldat hőmérsékletétől, bizonyos szennyeződések koncentrációjától melyek katalizálják a lebomlást valamint a fénynek való kitettségtől.

A monoklóramin létrehozásának biztosítása érdekében a klór és ammónia arányának szigorú és pontos fenntartására van szükség.

A korrózió kivételével a TwinOxide® 0,3% klórdioxid oldat a klórdioxid fent említett tulajdonságait, jellegzetességeit valamint hatásfokát mutatja. Az egyéb technológiákkal előállított klórdioxiddal összevetve a TwinOxide® 0,3% klórdioxid oldat bizonyos további előnyökkel is bír.

A klórdioxid előállítására használt egyéb technikák koncentrált folyékony elővegyületeket alkalmaznak. Szivárgás, vagy kiömlés esetén a folyadék szétfolyik, hacsak nem tároljuk és használjuk felfogó kádban. Egy folyékony oxidáló elővegyület kiömlése és szétfolyása lehetővé tenné, hogy az oxidálószer kapcsolatba kerüljön redukálható és/vagy tűzveszélyes anyagokkal, amely robbanást és tüzet eredményezhet. Folyékony ásványi sav elővegyület kiömlése és szétfolyása a vele kapcsolatba kerülő anyagok korrózióját okozhatja, és bizonyos fémek esetén ez a korrózió hidrogént szabadíthat fel. A TwinOxide® technológia szilárd, por és granulátum formában lévő elővegyületeket alkalmaz, ami kiömlés esetén kisebb valószínűséggel terjed szét, 2. ábra, és reakcióképességük nem olyan, mint a folyékony elővegyületeké.

A >0,8% koncentrációban a klórdioxid (8000 ppm ClO2) vizes oldata, gáz fázissal, robbanékony lehet. Annak ellenére, hogy számos biztonsági intézkedés került beépítésre a klórdioxid generátorokba, elkerülendő, hogy ilyen magas és veszélyes koncentrációban jöjjön létre a klórdioxid oldat, mint pl. az elővegyületek nem megfelelő arányú adagolása és/vagy a hígításra használt vízadagolás meghibásodása, a kockázat valószínűleg még így is magasabb, mint a TwinOxide® szilárd elővegyületet alkalmazó technológia használata esetén.

Folyadékok és porok kiömlése

kiomles

  1. Oldat szivárgása
  2. Oldat kiömlése
  3. Por kiömlése

A TwinOxide® módszerrel a két elővegyületet egy bizonyos mennyiségű vízhez adjuk. A két szilárd összetevő súlya fix, adott mennyiségű víz esetén, vagy bizonyos mennyiségű 0,3% klórdioxid oldat elkészítéséhez. Így az összetevők tartályának tartalmát mindössze 37,5% vízhez vagy az előírt víz kb. egyharmadához kellene hozzáadni ahhoz, hogy problémát okozzon. Ez nem valószínű, hacsak nem szándékosan tervezetten történik. A TwinOxide® kifejlesztett egy előkészítési és adagolási egységet, melynek neve SafeTOdose, melynek vízszint érzékelője van az előkészítő tartályban és összeköttetésben van egy ú.n. előre programozott programozható logikai vezérlővel (Programable Logic Controller PLC). Az összetevőket tartalmazó tartályok tartalmának előkészítése és adagolása előtt, a PLC ellenőrzi az előkészítő tartályba adagolt víz mennyiségét, és biztosítja, hogy az előírt mennyiséggel „töltik” fel a tartályt. Ez biztosítja, hogy az előkészítő tartályban mindig a megfelelő mennyiségű víz van jelen az előkészítő folyamat megkezdésekor, így megakadályozva, a ClO2 0,3%-os oldatnál jelentősen magasabb koncentrációjú oldat kialakulását, illetve, a veszélyes 0,8%-os ClO2 koncentráció megközelítését.

A TwinOxide® 0,3% klórdioxid oldat előkészítéséhez és adagolásához szükséges berendezés költsége sokszorosan alacsonyabb, mint a klór dioxid generátor költsége.